Viswateren Leusden


De onderstaande gedeelten van de Heiligerbergerbeek:
a. de beek vanaf de Lockhorsterweg tot aan de Vosheuvelbeek
b. de beek aan de zuidzijde van de Ooievaarshorsterbrug (ca, 200 meter)
c. het gedeelte van de Leusder Grift aan de westzijde van de Bavoortseweg (ca. 300 meter)
De Vosheuvelbeek
De bepalingen zoals gesteld onder de wateren in de gemeente Amersfoort gelden ook in Leusden.

-> Klik hier voor de richtlijnen waaraan u moet voldoen om te mogen vissen in de wateren van HSV Amersfoort