Viswateren Amersfoort

-> Klik hier om te bekijken aan welke richtlijnen u moet voldoen om te mogen vissen in de wateren van HSV Amersfoort

De Stadswateren in Amersfoort, ingedeeld per stadswijk

Industriegebied "De Isselt"

2 Regenwatervijvers
Watergang naast Heliumweg
Watergang naast Fluorweg
- het is verboden te vissen op roofvis
- het is verboden motorvoertuigen en bromfietsen in de berm te plaatsen

Industriegebied "De Hoef"

De watergangen en vijvers gelegen naastde volgende wegen:
Basicweg - Computerweg - Hardwareweg - Hoefseweg- Outputweg - Plotterweg - Terminalweg

Industriegebied "Calveen"

De aaneengesloten watergangen naast de volgende wegen:
Astronaut - Oude Zevenhuizerstraat - Ruimtevaarder - Ariane

Stadskern

Heiligenbergerbeek
Het gedeelte van de Heiligenbergerbeek vanaf de gasthuislaan tot aan de stadsring mag gevist worden..
Er mag NIET gevist worden in het gedeelte vanaf de stuw nabij de Kinderboerderij/Vosheuvelbeek tot aan de gasthuislaan omdat de oevers niet mogen worden betreden (natuurwaardenherstel) .Verder is ter bescherming van Park Randenbroek bevissing uitsluitend vanaf zijde Rubensstraat toegestaan.

Flierbeek van Ringweg Randenbroek tot Stadsring
Oostelijke Singelgracht van Monnikendam tot stuw bij Koppelpoort
De Eem van Koppelpoort tot 40 meter bovenstrooms uitmonding Valleikanaal (Tjalkweg)

Soesterkwartier

Vijver en watergang Vreeland - volkstuinen
Vijver en watergang Dreef
Vijver Noordewierweg (Puntenburg)

De Koppel

Vijver Keerkring

Schothorst

Watergangen gelegen naast de volgende wegen:
Klarissenstraat - Iskanderpad - Heer Halewijnpad - Balladelaan - Avalonpad - Klaartje Donzepad - Kanteklaarpad - Goedroenstraat - Roderikweg - Jerolimodreef

Liendert

Watergang naast Albatrosstraat
Vijver waterwingebied Liendert, hoek Van Randwijcklaan

Rustenburg

De aaneengesloten watergangen naast de volgende wegen:
Singel langs spoorlijn A'doorn/Deventer
De Graafdreef - Jonkmandreef - Groene steeg - Reintendreef - Senfpad - watergang Van Randwijcklaan

Kattenbroek

Watergang naast Het Masker
Watergang naast Laan der Hoven

Hoogland

Vijver De Bik - Vijver Berkenlaan - Watergang naast Rondweg Noord - Water De Biezen watersteeg

Nieuwland

Vijver Bunschoterstraat - Zeldertsepoort - Vuursalamander (westelijke zijde)
N.B. Het vijvergedeelte tussen Vuursalamander (oostelijke zijde) en Zoetegaarde is VERBODEN VISWATER!!
Vijver Waterjuffer - Posthoornslak

Vathorst

De aaneengesloten watergangen naast de volgende wegen:
Durgerdamhaven - Elburgstraat - Genemuidengracht - Harderwijkkade -Huizenkade - Laakboulevard -Kolhornkade - Makkumgracht - Markenhaven - Muidenkade - Schellingwoudegracht - Vollenhovekade - Volendamkade - Zwartsluiskade

Zandwinputten A1

Beide zandputten aan de zuidzijde van de Rijksweg A1 (autosnelweg Hoevelaken - Eemnes)
[Alleen toegankelijk via polderweg Oude Lodijk]
- verboden te vissen vanaf de walkant aan de zijde van de autosnelweg
- het is verboden te vissen op roofvis
- verboden auto's in de (directe) nabijheid van de waterkant te parkeren
- verboden open vuur te maken, barbecues te gebruiken en afval achter te laten
Extra aandacht:
Indien door de verhuurder wordt geconstateerd dat bovenstaande bepalingen worden overtreden of genegeerd kan deze de huur beƫindigen.
Sportvissers denk hier eens goed over na en laat het zover niet komen. Het is hier uw eigen belang en dat van uw medesportvissers.

Overige wateren gemeente Amersfoort

Achtereemlandsewetering tot de aansluiting met de Haarsewetering

Gedeelte van de Wijdewetering vanaf de Achtereemlandsewetering tot de Slaagsewetering.

Slaagsewetering

Zeldertsewetering

Gedeelte Malewetering vanaf het gemaal bij de fietsbrug aan de Eem tot de afbuiging van de Malewetering in noord-oostelijke richting.

Gedeelte Malewetering vanaf de Bunschoterstraat tot de Zevenhuizerstraat.

Het Valleikanaal, het gedeelte vanaf Rijksweg A28 tot de duiker bovenstrooms bij de Eem.
Zie voor de rest van het Valleikanaal bij de wateren van Sportvisserij MidWest Nederland regio Randmeren.

De Vosheuvelbeek