Algemene Ledenvergadering (ALV)

terug naar overzicht

Maandag, 17 april 2023

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de A.L.V. op maandag 24 april 2023 in het gebouw van de Karel Doormangroep, De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort. Aanvang 19.30 uur.

 AGENDA
 1.Opening 
 2.Verslag jaarvergadering 2022
 3.Mededelingen en ingekomen stukken
 4.Jaarverslag 2022 
 5.Financieel verslag 2022
 6.Verslag Kascontrolecommissie 
 7.Begroting 2023 
 8.PAUZE 
 9.Vaststellen Contributie 2024
10.Verkiezing Kascontrolecommissie 
11.Bestuursverkiezing:
 Van het zittende bestuur zijn aftredend: 
 Penningmeester           Herkiesbaar 
 2e penningmeester      Herkiesbaar
 Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de voorzitter vóór1 april 2023 
Tevens dient de kandidaat een ondertekende bereidverklaring in te leveren. 
12.Rondvraag 
13.Sluiting. 

Aanvullende agendapunten of voorstellen kunnen vóór 1 april 2023 schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter Henk Vliek, Gabriëlstraat 3, 3817 DZ Amersfoort.

Het bestuur rekent op een grote opkomst op 24 april bij de Algemene Leden Vergadering.


Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies