Algemene Ledenvergadering (ALV)

terug naar overzicht

Zondag, 27 maart 2022

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de A.L.V. op maandag 25 april 2022 in het gebouw van de Karel Doormangroep, De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort. Aanvang 19.30 uur.

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de A.L.V. op maandag 25 april 2022 in het gebouw van de Karel Doormangroep, De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort. Aanvang 19.30 uur. 

 AGENDA
 1.Opening 
 2.Verslag jaarvergadering 2021
 3.Mededelingen en ingekomen stukken
 4.Jaarverslag 2021 
 5.Financieel verslag 2021
 6.Verslag Kascontrolecommissie 
 7.Begroting 2022 en voorlopige begroting 2023 
 8.PAUZE 
 9.Vaststellen Contributie 2023
10.Verkiezing Kascontrolecommissie 
11.Bestuursverkiezing:
 Van het zittende bestuur zijn aftredend: 
 Voorzitter Herkiesbaar 
 Commissaris Visstand- en WaterbeheerHerkiesbaar
 Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de voorzitter vóór1 april 2022. 
Tevens dient de kandidaat een ondertekende bereidverklaring in te leveren. 
12.Meeneemverbod roofvis (zie toelichting hieronder)
13.Rondvraag 
14.Sluiting. 

Aanvullende agendapunten of voorstellen kunnen vóór 1 april 2022 schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter Henk Vliek, Gabriëlstraat 3, 3817 DZ Amersfoort.
Het bestuur rekent op een grote opkomst op 25 april bij de Algemene Leden Vergadering.

Toelichting meeneemverbod roofvis
Als bestuur vinden we het belangrijk om beleid te maken waar onze leden achter staan. Daarom hebben we een enquête gehouden onder de leden over het wel of niet mogen meenemen van roofvis uit HSVA water, bijvoorbeeld t.b.v. consumptie. In de aankomende ALV willen we de uitkomst bespreken, een stemming houden en een besluit nemen. 

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies