Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

ALGEMENE LEDENVERGADERING 20 APRIL 2020

terug naar overzicht

Donderdag, 5 maart 2020

Het bestuur nodigt alle leden uit voor de A.L.V. op maandag 20 april 2020 in het gebouw van de Karel Doormangroep, De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort. Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
 • 1.Opening
 • 2.Verslag jaarvergadering 2019
 •  3.Mededelingen en ingekomen stukken
 •  4.Jaarverslag 2019
 •  5.Financieel verslag 2019
 • 6.Verslag Kascontrolecommissie
 •  7.Begroting 2020 en voorlopige begroting 2021
 •  8.PAUZE
 • 9.Vaststellen Contributie 2021
 • 10.Verkiezing Kascontrolecommissie
 • 11.Bestuursverkiezing: Van het zittende bestuur zijn aftredend: Penningmeester Herkiesbaar 2e PenningmeesterHerkiesbaar Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de voorzitter vóór 1 april 2020. Tevens dient de kandidaat een ondertekende bereidverklaring in te leveren.
 • 12.Rondvraag
 • 13.Sluiting. Aanvullende agendapunten of voorstellen kunnen vóór 1 april 2020 schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter Henk Vliek, Gabriëlstraat 3, 3817 DZ Amersfoort.

 Het bestuur rekent op een grote opkomst op 20 april bij de Algemene Leden Vergadering.