Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Algemene ledenvergadering, 15 april 2019

terug naar overzicht

Vrijdag, 29 maart 2019

Het bestuur nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 15 april 2019 in het gebouw van de Karel Doormangroep, De Stuw 3, 3813 TX Amersfoort. Aanvang 19.30 uur.

Aanvang 19.30 uur.

AGENDA
1.Opening
2.Verslag jaarvergadering 2018
3.Mededelingen en ingekomen stukken
4.Jaarverslag 2018
5.Financieel verslag 2018
6.Verslag Kascontrolecommissie
7.Begroting 2019 en voorlopige begroting 2020
8.Vaststellen Contributie 2020
9.Verkiezing Kascontrolecommissie
10.PAUZE
11.Bestuursverkiezing
Ben Jansen heeft zich verkiesbaar gesteld voor de functie van commissaris viswedstrijden. Het bestuur is blij met deze aanvulling en draagt Ben Jansen dan ook voor deze functie voor.
Van het zittende bestuur zijn aftredend: Voorzitter,     Herkiesbaar
                                                                       Commissaris Visstand- en waterbeheer   Herkiesbaar
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden aangemeld bij de voorzitter vóór 1 april 2019. Tevens dient dan een door de kandidaat ondertekende bereidverklaring te worden ingeleverd..
12.Rondvraag
13.Sluiting.

Aanvullende agendapunten of voorstellen kunnen vóór 1 april 2019 schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter Henk Vliek, Gabriëlstraat 3, 3817 DZ Amersfoort.
Het bestuur rekent op een grote opkomst op 15 april om 19.30 uur bij de Algemene Leden Vergadering.